Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-01-20    Czas UT: 10:01 (Data juliańska: 2458868.917)
P= -6.90°   Bo= -5.01°   Lo= 175.21°   Carr. Rot 2226
Przejdź do generatora efemeryd

grupa 2738


18-04-2019 Janusz Bańkowski

grupa 2738