Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 02:05 (Data juliańska: 2459002.587)
P= -14.86°   Bo= -0.51°   Lo= 211.66°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 29-03-2017 r godz. 08:20 UTnr. obser. 18/43/mar/711 Janusz B.


29-03-2017

Do centrum tarczy słonecznej na półkuli północnej dotarła grupa 2644. Zmniejszyła ona ilościowo w sobie plam i plamek ale dwie z nich posiadają ładne wykształcone półcienie. Druga znajduje się na półkuli południowej 2645 znacznie mniejsza od północnej grupy. Mimo rozerwania plamowego grupy i pola magnetycznego beta-gamma nie jest w stanie wygenerować silnych rozbłysków. Nadzieja była na rozbłysk klasy M jka na razie obserwatoria odnotowuje tylko klasy B najsłabsze. Klasyfikacja CV grupa 2645 DAi ; 2644 DSi. Na zachodnim brzegu znajduje się trzecia grupa 2465 widoczna na zdjęciach SDO, ja natomiast wizualnie ją nie widzę i nie zaliczam ja do swojego raportu, ostatecznie tylko dwie grupy. Janusz B.