Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-01-20    Czas UT: 08:54 (Data juliańska: 2458868.871)
P= -6.88°   Bo= -5.00°   Lo= 175.82°   Carr. Rot 2226
Przejdź do generatora efemeryd

Grupa 2739


18-04-2019 Janusz Bańkowski

Grupa 2739