Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-05    Czas UT: 03:41 (Data juliańska: 2459005.653)
P= -13.67°   Bo= -0.14°   Lo= 171.08°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 28-03-2017 r godz. 08:40 UT UT nr. obser. 17/42/mar/710 Janusz B.


28-03-2017

Mimo zakończonego 24- cyklu słonecznego kiedy Słońce wykazuje swoją zerową aktywność pojawiają się na jego powierzchni perełki. Takim przejawem są grupy plam 2644, 2645 i 2646. Dominującą grupą jest 2644 dość silnej rozwiniętej strukturze, które na północnej półkuli zbliża się do centralnej jego części. Na południu widoczna również piękna grupa 2645, która została wygenerowana w czasie ostatnich 24 godzin. Klasa magnetyczna w tych rejonach odnosi się do alfa-bety-gamma ale jak na razie rozbłyski na poziomie kategorii C i B. Janusz B.