Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 02:21 (Data juliańska: 2459002.598)
P= -14.85°   Bo= -0.51°   Lo= 211.51°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 04-05-2019 rok godz. 08:10 UTC nr 04/071/maj/1130


04-05-2019 Janusz Bańkowski

Słońce dnia  04-05-2019 rok godz. 08:10  UTC  nr  04/071/maj/1130 Tak jak przypuszczałem od dwóch tygodni  pojawi  się ponownie grupa 2738 ale już pod inną katalogowa postacią. Jak ona musi być silnie strukturalnie związana z powierzchnią Słońca istnieje już ona od początku kwietnia 2019 roku. Teraz będziemy ją obserwować  jak dokonuje powolnego tranzytu. Jeżeli tylko wytrzyma to za 16-17maja powinna opuścić tarczę. SN=3 moim zdaniem na pewno jest otoczona półcieniem jeszcze nie widać tak dokładnie z perspektywy kuli tarczy. Dlatego określam jako SN=3 liczba Wolfa R=13 CV=Hhx   Obserwacja dokonana dzięki dziurom lokalnych rozpogodzeń  (15  minutowych). J. Bańkowski teleskop TN  Bresser MESSIER PN-203, 203/800 OTA statyw paralaktyczny MON-2, ND3.8 złączka okularowa GSO 80 mm soczewka Barlowa, EOS550 D klatek 80 program RegiStax5 i PaintNet.