Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 14:36 (Data juliańska: 2458997.108)
P= -16.86°   Bo= -1.17°   Lo= 284.16°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 18-05-2019 rok godz. 14:20 UTC nr 10/077/maj/1136


18-05-2019 Janusz Bańkowski

Przerwa w obserwacjach była podyktowana o moją 6 dniową nieobecnością. Dziś ponownie wznawiam  obserwacje. W momencie  kiedy ustawiłem teleskop na Słońce zaobserwowałem tylko jedną grupę 2714 kończąca swój 13 dniowy powolny swój tranzyt. Dokładnie 6 maja pojawiła się na tarczy jutro już nie będzie widoczna 12-24 godziny zniknie  nam z oczów.  J. Bańkowski teleskop TN  Bresser MESSIER PN-203, 203/800 OTA statyw paralaktyczny MON-2, ND3.8, filtr żółty,  GSO, złączka okularowa GSO 80 mm soczewka Barlowa, EOS550 D klatek 240  program RegiStax5 i PaintNet.