Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 21:47 (Data juliańska: 2458995.408)
P= -17.45°   Bo= -1.37°   Lo= 306.65°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 21-05-2019 rok godz. 15:20 UTC nr 13/080/maj/1139


22-05-2019 Janusz Bańkowski

Cisza słoneczna mija trzecia doba bez plam słonecznych  liczba Wolfa R= 0  obserwacja dzięki krótkotrwałym  lokalnych rozpogodzeń.  Fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 z wytrawionym lustrem filtr zielony 1,25’’.