Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 16:00 (Data juliańska: 2458997.167)
P= -16.84°   Bo= -1.16°   Lo= 283.38°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 26-03-2017 r godz. 10:30 UT nr. obser. 15/40/mar/708 Janusz B.


26-03-2017

Tak jak przypuszczałem grupa 2643 nie dotrwała w swojej postaci i nie osiągnęła centralny rejon tarczy słonecznej. Widoczna tworząca cię pochodnie na wschodnim brzegu tarczy wygenerowała dość ładną grupę w czasie ostatnich 24 godzin. grupa złożona jest z 9 plam w tym 3 otoczone półcieniem. Po zerowej trwającej aktywności to stosunkowo jej wzrost R = 19 i SN = 35. Janusz B.