Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-17    Czas UT: 22:31 (Data juliańska: 2458805.438)
P= 20.65°   Bo= 2.56°   Lo= 291.49°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 22-05-2019 rok godz. 15:50 UTC nr 14/081/maj/1140


22-05-2019 Janusz Bańkowski

Dziś czwarta doba ciszy słonecznej bez grup  liczba Wolfa R= 0  obserwacja dzięki krótkotrwałym  lokalnych rozpogodzeń.  Fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 z wytrawionym lustrem filtr zielony 1,25’’