Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-29    Czas UT: 07:18 (Data juliańska: 2458998.804)
P= -16.26°   Bo= -0.96°   Lo= 261.72°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 22-05-2019 rok godz. 15:50 UTC nr 14/081/maj/1140


22-05-2019 Janusz Bańkowski

Dziś czwarta doba ciszy słonecznej bez grup  liczba Wolfa R= 0  obserwacja dzięki krótkotrwałym  lokalnych rozpogodzeń.  Fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 z wytrawionym lustrem filtr zielony 1,25’’