Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 15:14 (Data juliańska: 2458997.135)
P= -16.85°   Bo= -1.16°   Lo= 283.80°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 24-05-2019 rok godz. 16:20 UTC nr 15/082/maj/1141


24-05-2019 Janusz Bańkowski

Moja  piąta kolejna obserwacja Słońca bez plam słonecznych. Nadal trwa tzw. cisza słoneczne  liczba Wolfa R= 0  obserwacja dzięki krótkotrwałym  lokalnych rozpogodzeń.  Fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 z wytrawionym lustrem filtr zielony 1,25’’.