Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 20:34 (Data juliańska: 2458995.357)
P= -17.47°   Bo= -1.38°   Lo= 307.33°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 25-05-2019 rok godz. 07:50 UTC nr 16/083/maj/1142


25-05-2019 Janusz Bańkowski

Moja  szósta  kolejna obserwacja Słońca bez plam słonecznych. Nadal trwa tzw. cisza słoneczne  liczba Wolfa R= 0. Chociaż w strefie równikowej widać zalążek pochodni ciekawe jak one dalej się rozwiną.    Fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 z wytrawionym lustrem filtr zielony 1,25’’.