Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-05    Czas UT: 02:24 (Data juliańska: 2459005.600)
P= -13.69°   Bo= -0.14°   Lo= 171.78°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 26-05-2019 rok godz. 06:10 UTC nr 17/084/maj/1143


26-05-2019 Janusz Bańkowski

Moja  siódma   kolejna obserwacja Słońca bez plam słonecznych. Nadal trwa tzw. cisza słoneczne  liczba Wolfa R= 0. W  strefie równikowej widać zalążek pochodni ciekawe czy będą w stanie wygenerować plamy.  Fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 z wytrawionym lustrem filtr zielony 1,25’’.