Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-29    Czas UT: 06:24 (Data juliańska: 2458998.767)
P= -16.27°   Bo= -0.97°   Lo= 262.21°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 27-05-2019 rok godz. 08:20 UTC nr 18/085/maj/1144


27-05-2019 Janusz Bańkowski

Moja ósma   kolejna obserwacja Słońca bez plam słonecznych. Nadal trwa dalszy ciąg serii ciszy słonecznej liczba Wolfa R= 0.  Po pochodni  na którą liczyłem, że wygeneruje plamę słoneczną nie ma już powierzchniowego śladu.  Fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 z wytrawionym lustrem filtr zielony 1,25’’