Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-17    Czas UT: 22:04 (Data juliańska: 2458805.419)
P= 20.66°   Bo= 2.57°   Lo= 291.74°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 27-05-2019 rok godz. 08:20 UTC nr 18/085/maj/1144


27-05-2019 Janusz Bańkowski

Moja ósma   kolejna obserwacja Słońca bez plam słonecznych. Nadal trwa dalszy ciąg serii ciszy słonecznej liczba Wolfa R= 0.  Po pochodni  na którą liczyłem, że wygeneruje plamę słoneczną nie ma już powierzchniowego śladu.  Fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 z wytrawionym lustrem filtr zielony 1,25’’