Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 00:57 (Data juliańska: 2459002.540)
P= -14.88°   Bo= -0.51°   Lo= 212.28°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 28-05-2019 rok godz. 16:10 UTC nr 19/086/maj/1145


28-05-2019 Janusz Bańkowski

Obserwacja dzięki chwilowym przejaśnieniom pogodowym. Dzisiaj to już moja dziewiąta obserwacja Słońca bez plam słonecznych. Nadal trwa dalszy ciąg serii ciszy słonecznej liczba Wolfa R= 0.  Po pochodni  na którą liczyłem, że wygeneruje plamę słoneczną nie ma już powierzchniowego śladu.  Fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 z wytrawionym lustrem filtr zielony 1,25’’.