Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-30    Czas UT: 23:48 (Data juliańska: 2459001.492)
P= -15.27°   Bo= -0.64°   Lo= 226.15°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 29-05-2019 rok godz. 14:20 UTC nr 20/087/maj/1146


29-05-2019 Janusz Bańkowski

Ponowna obserwacja dzięki chwilowym przejaśnieniom pogodowym. Dzisiaj to już moja dziesiąta obserwacja Słońca bez plam słonecznych. Nadal trwa dalszy ciąg serii ciszy słonecznej liczba Wolfa R= 0.    Fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 z wytrawionym lustrem filtr zielony 1,25’’.