Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 14:24 (Data juliańska: 2458997.100)
P= -16.87°   Bo= -1.17°   Lo= 284.27°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 30-05-2019 rok godz. 08:30 UTC nr 21/088/maj/1147


30-05-2019 Janusz Bańkowski

Piękna słoneczna pogoda zachęcała do wykonania fotografii na „ostro”. Dzisiaj to już moja kolejna non-stop  jedenasta obserwacja Słońca bez plam słonecznych.  Nadal trwa dalszy jej ciąg  serii ciszy słonecznej, liczba Wolfa R= 0. Fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 z wytrawionym lustrem filtr zielony 1,25’’.