Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 01:53 (Data juliańska: 2459000.578)
P= -15.61°   Bo= -0.75°   Lo= 238.24°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 31-05-2019 rok godz. 09:05 UTC nr 22/089/maj/1148


31-05-2019 Janusz Bańkowski

Nadal na tarczy słonecznej trwa cisza słoneczna jest to już 12 doba bez plam. Chociaż jest nadzieje na wschodnim brzegi pojawił się ładny „zestaw” pochodni. Ciekawe jak one są silnie zawiązane z struktura powierzchni Słońca, czy będą w stanie wygenerować plamy.  liczba Wolfa R= 0. Fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 z wytrawionym lustrem filtr zielony 1,25’’.