Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 09:57 (Data juliańska: 2458996.915)
P= -16.93°   Bo= -1.19°   Lo= 286.71°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 25-03-2017 r godz. 12:20 UT nr. obser. 13/38/mar/706 Janusz B.


25-03-2017

Seeing na poziomie 3 mimo to udało się wykonać obserwacje Słońca. Widoczna jedna grupa na północnej półkuli otoczona jest ledwo co widocznym półcieniem. Przypuszczam nie do trwa ona do centralnej części tarczy. R = 11 i SN = 10. Janusz B.