Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 04:54 (Data juliańska: 2459002.704)
P= -14.81°   Bo= -0.49°   Lo= 210.11°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 03-06-2019 rok godz. 09:10 UTC nr 02/091/cze/1150


03-06-2019 Janusz Bańkowski

Ponownie ujawniły się na wschodnim brzegu  tarczy słonecznej nowe obszary pochodni. Widać je wyraźnie przez teleskop ciekawe czy w tym obszarze jak wygenerowane zostaną plamy. To jest już moja 12 obserwacja pozbawiona plam słonecznych,  liczba  Wolfa R= 0 i SN = 0. fot.  J. Bańkowski teleskop TN114/1000 z wytrawionym lustrem filtr zielony 1,25’’.