Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-01-20    Czas UT: 08:45 (Data juliańska: 2458868.865)
P= -6.88°   Bo= -5.00°   Lo= 175.89°   Carr. Rot 2226
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 04-06-2019 rok godz. 07:10 UTC nr 03/092/cze/1151


04-06-2019 Janusz Bańkowski

Trzynasta doba mojej kolejnej obserwacji,  dalszym ciągu brak plam na powierzchni tarczy słonecznej. Z tego powodu nadal liczba Wolfa R= o i aktywność plamo-twórcza. Fot. J. Bańkowski,  teleskop TN114/1000 z wytrawionym lustrem filtr zielony 1,25’’.