Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-01-20    Czas UT: 08:38 (Data juliańska: 2458868.860)
P= -6.88°   Bo= -5.00°   Lo= 175.96°   Carr. Rot 2226
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 05-06-2019 rok godz. 07:30 UTC nr 04/093/cze/1152


05-06-2019 Janusz Bańkowski

Już dwa tygodnie moich kolejnych  obserwacji (14 dni)  i w  dalszym ciągu brak plam na powierzchni tarczy słonecznej.  Aktywność słoneczna zerowa  R= 0;  aktywność plamo-twórcza. Fot. J. Bańkowski,  teleskop TN114/1000 z wytrawionym lustrem filtr zielony 1,25’’.