Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-09-15    Czas UT: 05:34 (Data juliańska: 2458741.732)
P= 24.01°   Bo= 7.21°   Lo= 51.85°   Carr. Rot 2221
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 05-06-2019 rok godz. 07:30 UTC nr 04/093/cze/1152


05-06-2019 Janusz Bańkowski

Już dwa tygodnie moich kolejnych  obserwacji (14 dni)  i w  dalszym ciągu brak plam na powierzchni tarczy słonecznej.  Aktywność słoneczna zerowa  R= 0;  aktywność plamo-twórcza. Fot. J. Bańkowski,  teleskop TN114/1000 z wytrawionym lustrem filtr zielony 1,25’’.

Podstrona w budowie.