Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-09-15    Czas UT: 05:30 (Data juliańska: 2458741.729)
P= 24.01°   Bo= 7.21°   Lo= 51.89°   Carr. Rot 2221
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 06-06-2019 rok godz. 08:10 UTC nr 05/094/cze/1153


06-06-2019 Janusz Bańkowski

Nadal trwa cisza słoneczna tarcza Słońca bez plam to już 15 moja kolejna non-stop obserwacja. W takim przypadka aktywność Słońca zerowa, liczba Wolfa R = 0. Jak podaje internetowe strony poświęcone Słońcu rozbłyski powierzchniowe klasy B.  Fot. J. Bańkowski,  teleskop TN114/1000 z wytrawionym lustrem filtr zielony 1,25’’.

Podstrona w budowie.