Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-01-20    Czas UT: 08:30 (Data juliańska: 2458868.854)
P= -6.88°   Bo= -5.00°   Lo= 176.04°   Carr. Rot 2226
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 06-06-2019 rok godz. 08:10 UTC nr 05/094/cze/1153


06-06-2019 Janusz Bańkowski

Nadal trwa cisza słoneczna tarcza Słońca bez plam to już 15 moja kolejna non-stop obserwacja. W takim przypadka aktywność Słońca zerowa, liczba Wolfa R = 0. Jak podaje internetowe strony poświęcone Słońcu rozbłyski powierzchniowe klasy B.  Fot. J. Bańkowski,  teleskop TN114/1000 z wytrawionym lustrem filtr zielony 1,25’’.