Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-01-20    Czas UT: 08:23 (Data juliańska: 2458868.849)
P= -6.87°   Bo= -5.00°   Lo= 176.11°   Carr. Rot 2226
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 07-06-2019 rok godz. 06:40 UTC nr 06/095/cze/1154


07-06-2019 Janusz Bańkowski

Dziś kolejna 16 moja non-stop obserwacja bez plam słonecznych na powierzchni naszej dziennej gwiazdy. Słońce jak nigdy pozostaje  w tak długim okresie czasu bez plam. Liczba Wolfa R=0.  Fot. J. Bańkowski, teleskop TN114/1000 z wytrawionym lustrem filtr zielony 1,25’’.