Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-09-15    Czas UT: 05:27 (Data juliańska: 2458741.727)
P= 24.01°   Bo= 7.21°   Lo= 51.91°   Carr. Rot 2221
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 07-06-2019 rok godz. 06:40 UTC nr 06/095/cze/1154


07-06-2019 Janusz Bańkowski

Dziś kolejna 16 moja non-stop obserwacja bez plam słonecznych na powierzchni naszej dziennej gwiazdy. Słońce jak nigdy pozostaje  w tak długim okresie czasu bez plam. Liczba Wolfa R=0.  Fot. J. Bańkowski, teleskop TN114/1000 z wytrawionym lustrem filtr zielony 1,25’’.

Podstrona w budowie.