Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-01-20    Czas UT: 08:17 (Data juliańska: 2458868.845)
P= -6.87°   Bo= -5.00°   Lo= 176.16°   Carr. Rot 2226
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 08-06-2019 rok godz. 07:50 UTC nr 07/096/cze/1155


08-06-2019 Janusz Bańkowski

Obserwacja tylko dzięki tylko lokalnym rozpogodzeniom. Kolejna 17 doba non-stop bez plam na tarczy,   dalszy ciąg jego ciszy aktywność zerowa. Jest to jednak długi okres czasu  pozbawiony ośrodków aktywnych. Liczba Wolfa R = 0.  Fot. J. Bańkowski, teleskop TN114/1000 z wytrawionym lustrem filtr zielony 1,25’’.