Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 04:14 (Data juliańska: 2459002.676)
P= -14.82°   Bo= -0.50°   Lo= 210.48°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 08-06-2019 rok godz. 07:50 UTC nr 07/096/cze/1155


08-06-2019 Janusz Bańkowski

Obserwacja tylko dzięki tylko lokalnym rozpogodzeniom. Kolejna 17 doba non-stop bez plam na tarczy,   dalszy ciąg jego ciszy aktywność zerowa. Jest to jednak długi okres czasu  pozbawiony ośrodków aktywnych. Liczba Wolfa R = 0.  Fot. J. Bańkowski, teleskop TN114/1000 z wytrawionym lustrem filtr zielony 1,25’’.