Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-01-20    Czas UT: 08:14 (Data juliańska: 2458868.843)
P= -6.87°   Bo= -5.00°   Lo= 176.18°   Carr. Rot 2226
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 10-06-2019 rok godz. 06:20UTC nr 09/098/cze/1157


10-06-2019 Janusz Bańkowski

Dzisiaj to  już 18 doba bez plam słonecznych brak jakiejkolwiek aktywności; liczba Wolfa R = 0 w dalszym ciągu.  Jest to jednak długi okres czasu  pozbawiony ośrodków aktywnych. Liczba Wolfa R = 0.  fot.  J. Bańkowski teleskop TN  Bresser MESSIER PN-203, 203/800 OTA statyw paralaktyczny MON-2, ND3.8, GSO, złączka okularowa GSO 80 mm soczewka Barlowa, ZWO ASI120MC. klatek40,   program RegiStax5 i PaintNet.