Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 05:56 (Data juliańska: 2459002.747)
P= -14.80°   Bo= -0.49°   Lo= 209.54°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 11-06-2019 rok godz. 07:10UTC nr 11/100/cze/1159


12-06-2019 Janusz Bańkowski

To już  moja 100 obserwacja w 2019 roku, a  20 kolejna doba  bez plam słonecznych brak jakiejkolwiek aktywności; liczba Wolfa R = 0 w dalszym ciągu.  Jest to jednak długi okres czasu  pozbawiony ośrodków aktywnych. Liczba Wolfa R = 0.  Na zachodnim brzegu tarczy słonecznej generują się pochodnie.  Fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 z wytrawionym lustrem filtr zielony 1,25’’.