Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 04:53 (Data juliańska: 2459002.703)
P= -14.81°   Bo= -0.49°   Lo= 210.12°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 13-06-2019 rok godz. 06:10 UTC nr 12/101/cze/1160


13-06-2019 Janusz Bańkowski

Nadal utrzymuje się cisza słoneczna mija dzisiaj 21 doba  bez plam na powierzchni jego tarczy;  liczba Wolfa R = 0.  W ostatnim czasie jest to jednak długi okres czasu  pozbawiony wizualnych  ośrodków aktywnych.  Fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 z wytrawionym lustrem filtr zielony 1,25’’.