Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-01-20    Czas UT: 08:53 (Data juliańska: 2458868.870)
P= -6.88°   Bo= -5.00°   Lo= 175.83°   Carr. Rot 2226
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 13-06-2019 rok godz. 06:10 UTC nr 12/101/cze/1160


13-06-2019 Janusz Bańkowski

Nadal utrzymuje się cisza słoneczna mija dzisiaj 21 doba  bez plam na powierzchni jego tarczy;  liczba Wolfa R = 0.  W ostatnim czasie jest to jednak długi okres czasu  pozbawiony wizualnych  ośrodków aktywnych.  Fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 z wytrawionym lustrem filtr zielony 1,25’’.