Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 04:46 (Data juliańska: 2459002.699)
P= -14.82°   Bo= -0.49°   Lo= 210.17°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 14-06-2019 rok godz. 14:20 UTC nr 13/102/cze/1161


14-06-2019 Janusz Bańkowski

Przez cały czas to już 22  doba  ciszy słonecznej. Obserwacja możliwa dzięki lokalnym rozpogodzeniu.  Tarcza słoneczna pozbawiona jest jakichkolwiek  plam, aktywność zerowa,  liczba Wolfa R = 0.   Fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 z wytrawionym lustrem filtr zielony 1,25’’.