Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-09-15    Czas UT: 05:37 (Data juliańska: 2458741.734)
P= 24.01°   Bo= 7.21°   Lo= 51.82°   Carr. Rot 2221
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 14-06-2019 rok godz. 14:20 UTC nr 13/102/cze/1161


14-06-2019 Janusz Bańkowski

Przez cały czas to już 22  doba  ciszy słonecznej. Obserwacja możliwa dzięki lokalnym rozpogodzeniu.  Tarcza słoneczna pozbawiona jest jakichkolwiek  plam, aktywność zerowa,  liczba Wolfa R = 0.   Fot. J. Bańkowski teleskop TN114/1000 z wytrawionym lustrem filtr zielony 1,25’’.

Podstrona w budowie.