Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-01-20    Czas UT: 08:30 (Data juliańska: 2458868.854)
P= -6.88°   Bo= -5.00°   Lo= 176.04°   Carr. Rot 2226
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 16-06-2019 rok godz. 13:40 UTC UTC nr 15/104/cze/1163


17-06-2019 Janusz Bańkowski

To już 23 doba aktywność zerowa liczba Wolfa R=0 tarcza słoneczna bez plam słonecznych  R = 0. fot. J. Bańkowski.