Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-09-15    Czas UT: 05:30 (Data juliańska: 2458741.729)
P= 24.01°   Bo= 7.21°   Lo= 51.89°   Carr. Rot 2221
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 16-06-2019 rok godz. 13:40 UTC UTC nr 15/104/cze/1163


17-06-2019 Janusz Bańkowski

To już 23 doba aktywność zerowa liczba Wolfa R=0 tarcza słoneczna bez plam słonecznych  R = 0. fot. J. Bańkowski.

Podstrona w budowie.