Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 04:27 (Data juliańska: 2459002.685)
P= -14.82°   Bo= -0.50°   Lo= 210.36°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 17-06-2019 rok godz. 06:10 UTC UTC nr 16/105/cze/1164


17-06-2019 Janusz Bańkowski

Mija 24  doba aktywność zerowej liczba Wolfa R=0 tarcza słoneczna bez plam słonecznych  R = 0. fot. J. Bańkowski