Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-01-20    Czas UT: 08:23 (Data juliańska: 2458868.849)
P= -6.87°   Bo= -5.00°   Lo= 176.11°   Carr. Rot 2226
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 17-06-2019 rok godz. 06:10 UTC UTC nr 16/105/cze/1164


17-06-2019 Janusz Bańkowski

Mija 24  doba aktywność zerowej liczba Wolfa R=0 tarcza słoneczna bez plam słonecznych  R = 0. fot. J. Bańkowski