Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 00:55 (Data juliańska: 2459002.538)
P= -14.88°   Bo= -0.51°   Lo= 212.31°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 18-06-2019 rok godz. 15:30 UTC nr 17/106/cze/1165


18-06-2019 Janusz Bańkowski

Słońce dnia  18-06-2019 rok godz. 15:30 UTC nr 17/106/cze/1165  Następna 25 doba mojej obserwacji non-stop bez plam słonecznych. Tarcza słoneczna „cisza” aktywność zerowa; liczba Wolfa   R = 0. fot. J. Bańkowski.