Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 00:46 (Data juliańska: 2459002.532)
P= -14.88°   Bo= -0.51°   Lo= 212.38°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 19-06-2019 rok godz. 15:10 UTC nr 18/107/cze/1166


19-06-2019 Janusz Bańkowski

Tarcza słoneczna bez zmian to już  26 doba mojej obserwacji non-stop bez plam słonecznych. Liczba Wolfa   R = 0. fot. J. Bańkowski.