Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 08:07 (Data juliańska: 2458996.838)
P= -16.96°   Bo= -1.20°   Lo= 287.73°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 21-06-2019 rok godz. 06:10 UTC nr 20/109/cze/1168


21-06-2019 Janusz Bańkowski

Poranna słoneczna pogoda zachęcała do wykonanie obserwacji. Niestety to już 29 doba mojej obserwacji bez plam słonecznych w takim przypadku jak zawsze   liczba Wolfa  R =0. fot. J. Bańkowski.