Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 02:28 (Data juliańska: 2459002.603)
P= -14.85°   Bo= -0.51°   Lo= 211.45°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 22-06-2019 rok godz. 07:10 UTC nr 21/110/cze/1169


22-06-2019 Janusz Bańkowski

Ponownie poranna słoneczna pogoda zachęca na do wykonanie obserwacji. Niestety to już 30 doba mojej obserwacji bez plam słonecznych w takim przypadku jak zawsze   liczba Wolfa  R =0. fot. J. Bańkowski.