Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 02:20 (Data juliańska: 2459002.597)
P= -14.85°   Bo= -0.51°   Lo= 211.52°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 23-06-2019 rok godz. 15:10 UTC nr 22/111/cze/1170


23-06-2019 Janusz Bańkowski

Na Słońcu od 31 dni bez zmian „cisza” słoneczna tarcza pozbawiona jest wizualnych ośrodków aktywnych ; liczba Wolfa  R =0. fot.  J. Bańkowski teleskop TN  Bresser MESSIER PN-203, 203/800 OTA statyw paralaktyczny MON-2, ND3.8, filtr żółty GSO, GSO, złączka okularowa GSO 80 mm soczewka Barlowa, EOS550 D klatek 20  program RegiStax5 i PaintNet.