Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-06-02    Czas UT: 01:06 (Data juliańska: 2459002.546)
P= -14.87°   Bo= -0.51°   Lo= 212.20°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 27-06-2019 rok godz. 08:30 UTC nr 26/115/cze/1174


27-06-2019 Janusz Bańkowski

Ponownie aktywność słoneczna powróciła do zerowej swojej wartości  Liczba Wolfa R = 0 SN = 0. fot.  J. Bańkowski