Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-27    Czas UT: 14:34 (Data juliańska: 2458997.107)
P= -16.86°   Bo= -1.17°   Lo= 284.17°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 28-06-2019 rok godz. 10:50 UTC nr 27/116/cze/1175


28-06-2019 http://sos.poa.com.pl///foto/aktualnosci_artykuly/SafxkDg6xvoc3NowCn7TA5vyAEOvrK.jpg

Pozostałość po ostatnich plamach słonecznych nie ma już śladu aktywność zerowa. Liczba Wolfa R = 0 SN = 0. fot.  J. Bańkowsk.