Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 10:08 (Data juliańska: 2458994.922)
P= -17.62°   Bo= -1.43°   Lo= 313.08°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 29-06-2019 rok godz. 07:20 UTC nr 28/117/cze/1176


29-06-2019 Janusz Bańkowski

Jedyna znajdująca się  grupa plam słonecznych jaką udało mi się zlokalizować z wykonanych  zdjęć 60 klatek tarczy zajmuje swoje położenie w pobliżu równika. Oczywiście jest to obserwacja fotograficzna nie wizualna. Liczba Wolfa R = 11 SN = 1 CV:Axx. fot.  J. Bańkowski