Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 10:00 (Data juliańska: 2458994.917)
P= -17.62°   Bo= -1.43°   Lo= 313.15°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 30-06-2019 rok godz. 06:20 UTC nr 29/118/cze/1177


30-06-2019 Janusz Bańkowski

Aktywność zerowa zupełna cisza na tarczy słonecznej.  Liczba Wolfa R = 0 SN = 0  fot.  J. Bańkowski