Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 12:05 (Data juliańska: 2458995.003)
P= -17.59°   Bo= -1.42°   Lo= 312.01°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 02-07-2019 rok godz. 06:40 UTC nr 02/120/lip/1179


02-07-2019 Janusz Bańkowski

Tarcza słoneczna wolna od jakichkolwiek plam słonecznych  aktywność słoneczna zerowa  Liczba Wolfa R = 0 SN = 0  fot.  J. Bańkowski