Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-14    Czas UT: 01:59 (Data juliańska: 2458801.583)
P= 21.73°   Bo= 3.02°   Lo= 342.31°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 02-07-2019 rok godz. 06:40 UTC nr 02/120/lip/1179


02-07-2019 Janusz Bańkowski

Tarcza słoneczna wolna od jakichkolwiek plam słonecznych  aktywność słoneczna zerowa  Liczba Wolfa R = 0 SN = 0  fot.  J. Bańkowski