Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 19:36 (Data juliańska: 2459001.317)
P= -15.34°   Bo= -0.66°   Lo= 228.46°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 04-07-2019 rok godz. 05:50 UTC nr 04/122/lip/1181


04-07-2019 Janusz Bańkowski

Szósta doba pozbawiona jest plam słonecznych trwa ponowna cisza. Ciekawe jak długo ostania dokładnie trwała miesiąc czasu.   Liczba Wolfa R = 0 SN = 0  fot.  J. Bańkowski teleskop TN  Bresser MESSIER PN-203, 203/800 OTA statyw paralaktyczny MON-2, ND3.8, GSO, złączka okularowa GSO 80 mm soczewka 2xBarlow, ZWO ASI120MC. klatek40,   program RegiStax5 i PaintNet.