Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 19:14 (Data juliańska: 2459001.301)
P= -15.34°   Bo= -0.66°   Lo= 228.68°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 05-07-2019 rok godz. 06:20 UTC nr 05/123/lip/1182


05-07-2019 Janusz Bańkowski

Kolejna doba trwającej ciszy słonecznej na tarczy słonecznej nie ma żadnego wizualnego ośrodka aktywnego licba Wolfa R = 0 i SN = 0. fot. J. Bańkowski.