Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-13    Czas UT: 06:45 (Data juliańska: 2458800.781)
P= 21.94°   Bo= 3.11°   Lo= 352.88°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 05-07-2019 rok godz. 06:20 UTC nr 05/123/lip/1182


05-07-2019 Janusz Bańkowski

Kolejna doba trwającej ciszy słonecznej na tarczy słonecznej nie ma żadnego wizualnego ośrodka aktywnego licba Wolfa R = 0 i SN = 0. fot. J. Bańkowski.