Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-11    Czas UT: 00:57 (Data juliańska: 2459041.540)
P= 2.03°   Bo= 3.96°   Lo= 56.08°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 06-07-2019 rok godz. 13:10 UTC nr 06/124/lip/1183


06-07-2019 Janusz Bańkowski

Kolejna doba trwającej ciszy słonecznej, Słońce bez plam  liczba  Wolfa R = 0 i SN = 0. fot. J. Bańkowski.