Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-21    Czas UT: 10:26 (Data juliańska: 2458808.935)
P= 19.58°   Bo= 2.14°   Lo= 245.39°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 06-07-2019 rok godz. 13:10 UTC nr 06/124/lip/1183


06-07-2019 Janusz Bańkowski

Kolejna doba trwającej ciszy słonecznej, Słońce bez plam  liczba  Wolfa R = 0 i SN = 0. fot. J. Bańkowski.