Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-19    Czas UT: 07:07 (Data juliańska: 2458806.797)
P= 20.25°   Bo= 2.40°   Lo= 273.58°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 07-07-2019 rok godz. 12:20 UTC nr 07/125/lip/1184


07-07-2019 Janusz Bańkowski

To już 11 doba  trwającej ciszy słonecznej, Słońce bez plam,  wiatr w = 3 obserwacja w oknach  przerw chmur.   liczba  Wolfa R = 0 i SN = 0. fot. J. Bańkowski.