Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-11    Czas UT: 00:37 (Data juliańska: 2459041.526)
P= 2.03°   Bo= 3.96°   Lo= 56.26°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 09-07-2019 rok godz. 07:10 UTC nr 09/127/lip/1186


09-07-2019 Janusz Bańkowski

Słońce dnia  09-07-2019 rok godz. 07:10 UTC nr 09/127/lip/1186

Zakończyło się tylko na jednym epizodzie grupy słonecznej  2744 utrzymująca się  tylko przez 24 godzin na powierzchni. Dzisiejsza obserwacja już jej nie potwierdza została wchłonięta przez powierzchnię Słońca. Nic dziwnego małe jednostkowe jej rozmiary i słabo strukturalnie to aspekty jej niestabilności. Liczba Wolfa R = 0. Fot. J. Bańkowski teleskop 114/1000 (wytrawione lustro).