Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 09:54 (Data juliańska: 2458994.913)
P= -17.62°   Bo= -1.43°   Lo= 313.20°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 10-07-2019 rok godz. 16:30 UTC nr 10/128/lip/1187


11-07-2019 Janusz Bańkowski

Mały epizod słoneczny związany z grupą 2744 szybko się zakończył potrzeba było mało czasu aby ona została wchłonięta przez powierzchnię.  Liczba Wolfa R = 0. Fot. J. Bańkowski teleskop 114/1000 (wytrawione lustro).