Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-25    Czas UT: 12:13 (Data juliańska: 2458995.009)
P= -17.59°   Bo= -1.42°   Lo= 311.93°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 11-07-2019 rok godz. 09:10 UTC nr 11/129/lip/1188


11-07-2019 Janusz Bańkowski

Cisza słoneczna trwająca już trzecią dobę. Tarcza bez żadnych wizualnych swoich ośrodków aktywnych.  Liczba Wolfa R = 0. Fot. J. Bańkowski teleskop 114/1000 (wytrawione lustro).