Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-14    Czas UT: 02:06 (Data juliańska: 2458801.588)
P= 21.73°   Bo= 3.02°   Lo= 342.24°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 11-07-2019 rok godz. 09:10 UTC nr 11/129/lip/1188


11-07-2019 Janusz Bańkowski

Cisza słoneczna trwająca już trzecią dobę. Tarcza bez żadnych wizualnych swoich ośrodków aktywnych.  Liczba Wolfa R = 0. Fot. J. Bańkowski teleskop 114/1000 (wytrawione lustro).