Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-26    Czas UT: 18:13 (Data juliańska: 2458996.259)
P= -17.16°   Bo= -1.27°   Lo= 295.39°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 12-07-2019 rok godz. 08:10 UTC nr 12/130/lip/1189


12-07-2019 Janusz Bańkowski

To już moja 130 obserwacja Słońca wykonana w tym roku. Niestety do tej pory czas aktywności naszego Słońca to wartości prawie zerowe. Właśnie dzisiaj taka sytuacja ma miejsce dzisiaj ale o wartości zerowej, cisza słoneczna trwająca już czwarta dobę. Tarcza bez żadnych wizualnych swoich ośrodków aktywnych.  Liczba Wolfa R = 0. Fot. J. Bańkowski teleskop 114/1000 (wytrawione lustro).