Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2019-11-22    Czas UT: 10:27 (Data juliańska: 2458809.935)
P= 19.26°   Bo= 2.02°   Lo= 232.21°   Carr. Rot 2224
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 13-07-2019 rok godz. 08:20 UTC nr 13/131/lip/1190


13-07-2019 Janusz Bańkowski

Kolejna piąta doba (po grupie 2744) bez ośrodków aktywnych na powierzchni Słońca.   Liczba Wolfa R = 0. Fot. J. Bańkowski teleskop 114/1000 (wytrawione lustro).