Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-07-12    Czas UT: 06:39 (Data juliańska: 2459042.777)
P= 2.59°   Bo= 4.08°   Lo= 39.71°   Carr. Rot 2232
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 13-07-2019 rok godz. 08:20 UTC nr 13/131/lip/1190


13-07-2019 Janusz Bańkowski

Kolejna piąta doba (po grupie 2744) bez ośrodków aktywnych na powierzchni Słońca.   Liczba Wolfa R = 0. Fot. J. Bańkowski teleskop 114/1000 (wytrawione lustro).