Raporty wysyłamy do 10 dnia następnego miesiąca.

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii

Sekcja Obserwacji Słońca


2020-05-31    Czas UT: 00:28 (Data juliańska: 2459000.519)
P= -15.63°   Bo= -0.76°   Lo= 239.02°   Carr. Rot 2231
Przejdź do generatora efemeryd

Słońce dnia 03-08-2019 rok godz. 05:50 UTC nr 02/147/sie/1206


03-08-2019 Janusz Bańkowski

Kolejna  dwudziesta pierwsza  moja obserwacja Słońca dzięki lokalnym kilku minutowych rozpogodzeniom (po grupie 2744) tarcza czysta brak nadal jakichkolwiek  wizualnych ośrodków aktywnych. Liczba Wolfa R = 0. fot.  J. Bańkowski TN114/1000 (wytrawione lustro).